Welkom

Zigeuners en Piraten?

Kunstenaars en zonaanbidders worden door de Provence aangetrokken als een magneet. Van Gogh, de schilder die door de Provence een krankzinnig makende inspiratie kreeg. De Provence die ook de bakermat van onze beschaving is, want vele steden en dorpen zijn gesticht door de Kelten of door de Romeinen. Als je naar de MIddellandse zee fietst, ga je naar de oorsprong van Europa. Op zoek naar de oeroude wortels die er misschien nog te vinden zijn. Op zoek naar het geluk dat al velen voor je hebben geprobeerd te vinden. De plaats waar nu Stes. Maries-de-la-Mer ligt, dus aan het strand van de Camargue bij de monding van de Petit Rhône. Daar landde ca. 40 na Chr een bootje met daarin een aantal vluchtelingen uit Palestina. Het waren Maria-Jacobea, Maria van Salomé, Lazarus, Martha, Maria Magdalena en de kleurlingen Sara, dienares van de beide Maria’s. Eenmaal geland ging dit groepje uit elkaar en begon Christelijk zendingswerk te bedrijven in de Provence. Dat - zoals de naam al aangeeft - toen een provincie was van het Romeinse Rijk. De beide Maria’s, dus Maria Jacobea en Maria van Salomé, en hun dienares Sara bleven in de Camargue en zijn

daar gestorven en begraven. Al snel genoten de graven grote verering. In het bijzonder dat van Sara die - waarschijnlijk vanwege haar donkere huidskleur - patrones werd van de mensen die nu “zigeuners” worden genoemd. Deze graven trokken ook belangstelling van piraten. De bewoners van de streek openden ze daarom en brachten de stoffelijke resten in veiligheid en verborgen ze elder onder de grond.

Een ontmoeting onderweg

Vandaag ga ik naar de stad. Het blijkt dat de stadsbus voor de camping stopt, dus ga ik niet met de fiets. Op de Markt stap ik uit en ben even mijn oriëntatie kwijt. Met behulp van bordjes vind ik mijn weg naar de binnenstad. Onderweg word ik door een Turk aangesproken. Hij nodigt mij uit om met hem koffie te gaan drinken. In de Hema zoeken we een tafeltje uit en hij staat erop om mijn koffie te betalen. We raken in gesprek en hij blijkt Zutphen wel te kennen, omdat hij in Apeldoorn gewoond heeft. Honderd uit vertelt hij over seks en wil van mij van alles weten. Ik voel wel aan welke kant hij uit wil en vraag hem of hij kinderen heeft. Daar heeft hij er een heleboel van. Hij heeft ook een volkstuin. Hij is niet van het eerste onderwerp af te brengen. Dan heb ik er genoeg van en ga er vandoor. Hoe bestaat het dat je met een wildvreemd iemand over dit soort dingen in de Hema gaat zitten praten. Mijn horloge is stil blijven staat, dus ga ik op zoek naar een batterij.

Les. Stes. Maries. Op zoek naar licht, lucht en water.

Deze elementen zijn voor een winter depressie patiënt van belang.Van alle foto’s heb ik een soort film gemaakt. Samen met commentaar en muziek probeer  ik een compleet beeld van de tocht te maken.

Naar de film Les Stes. Maries.